Η συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέα αυξάνει την πιθανότητα για ευτυχισμένο μαθητή! Γράφει η Στέφανη Ναζίρη, Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
Η συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέα αυξάνει την πιθανότητα για ευτυχισμένο μαθητή! Γράφει η Στέφανη Ναζίρη, Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολόγος


Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας αποτελεί βασικός παράγοντας στην υγιή γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Μια επιτυχημένη συνεργασία σχολείου-οικογένειας δεν επιφέρει μόνο βελτίωση στη σχολική επίδοση αλλά μπορεί να αποτελέσει προστατευτικός παράγοντας για την ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. 

Σε μερικές περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό. Είτε λόγω των γονέων, π.χ. αποφυγή για εμπλοκή και συνεργασία με το σχολείο (για διάφορους λόγους), είτε λόγω του ίδιου του εκπαιδευτικού (π.χ. αποφυγή για ουσιαστικές σχέσεις με τους γονείς).

Ας δούμε όμως κάποιες ιδέες για γονείς και εκπαιδευτικούς που θέλουν να έρθουν πιο κοντά για το καλό του παιδιού:

  • Συνάντηση γνωριμίας με όλους τους γονείς κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς με στόχο την γνωριμία. Αυτό θα βοηθήσει στο δέσιμο της ομάδας όλων των γονέων μιας τάξης.
  • Προτείνεται να γίνεται «σχεδιασμός» συνεργασίας. Για παράδειγμα, να υπάρχει σταθερό έντυπο που να το γνωρίζουν από πριν οι γονείς και να το βλέπουν στις ενημερωτικές συναντήσεις. Το έντυπο προτείνουμε να περιλαμβάνει συνοπτικά την εικόνα του παιδιού (μαθησιακά, συναισθηματικά, κοινωνικά, συμπεριφορικά, κλπ.)
  • Να υπάρχουν οργανωμένες και σταθερές μέρες των εκπαιδευτικών για συνάντηση με τους γονείς (κάτι που ήδη γίνεται σ’ όλα τα σχολεία). Ο εκπαιδευτικός εισηγούμαστε να γίνεται ευέλικτος σε περιπτώσεις όπου ένας γονέας δυσκολεύεται και έτσι να βρίσκουν άλλο τρόπο επικοινωνίας.
  • Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να ξεκινούν πάντα με τα θετικά στοιχεία του παιδιού. Στη συνέχεια, αν πρόκειται να αναφέρει κάποιες αδυναμίες θα πρέπει να έχει έτοιμο ένα πλάνο διαχείρισης και όχι να το αναφέρει απλώς στους γονείς («μιλάει συνεχώς στη τάξη»). Στο πλάνο διαχείρισης πρέπει να αναφέρεται ο ρόλος του κάθε ενός (του εκπαιδευτικού, των  γονέων, του ίδιου του μαθητή). Μερικές φορές καλό θα ήταν να είναι παρόν και ο μαθητής στις συναντήσεις αυτές και να υπογράφονται και «συμφωνητικά» συμβόλαια.
  • Για πιο άμεση ενημέρωση μπορεί να υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων για γονείς εντός του σχολείου.
  • Για ακόμη πιο άμεση επικοινωνία μπορεί να υπάρχει το τετράδιο επικοινωνίας ή ακόμα και ένα ειδικά διαμορφωμένο blog επικοινωνίας γονέων/εκπαιδευτικών. Ατομικά και ομαδικά.
  • Το σχολείο μπορεί να προσκαλεί τους γονείς για συμμετοχή σε μικρά βιωματικά σεμινάρια και επιμορφώσεις από τους εκπαιδευτικούς π.χ. μια παρουσίαση για επεξήγηση πως να βοηθάτε τα παιδιά σας στη διεκπεραίωση των κατ' οίκων εργασιών.  
  • Επίσης, οι γονείς θα ήταν καλό να προσκαλούνται για παρακολούθηση σχολικών εορτών και εκδηλώσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να βοηθούν και εθελοντικά στην διεκπεραίωση αυτών.
  • Γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν μια εθελοντική πράξη. Ο κοινός σκοπός θα φέρει κοντά τα δύο συστήματα που αφορούν το παιδί.
  • Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης που να είναι ανοικτή και προς τους γονείς.

Στις περιπτώσεις όπου ένας γονέας δεν έρχεται κοντά στο σχολείο, θα πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικές. Προσοχή! Δεν είναι πάντα λόγω αδιαφορίας.

Στις περιπτώσεις όπου νιώθετε ότι ο εκπαιδευτικός αδιαφορεί μπορείτε να κάνετε εσείς το πρώτο βήμα! Αν δεν έχει αποτέλεσμα τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στην διεύθυνση ή σε άλλους εκπαιδευτικούς για να πάρετε περεταίρω πληροφορίες για το παιδί σας.