Την εβδομάδα αυτή γίνεται η εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα και πιθανόν να παρατηρήσετε λίγες κηλίδες αίμα, αλλά μην ανησυχήσετε! Είναι ένδειξη ότι όλα βαίνουν φυσιολογικά και πως έγινε η σύλληψη με επιτυχία.

  • ημερολόγιο εγκυμοσύνης

  • ημερολόγιο παιδιού