Σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής ή είναι κωφοί πάνω από 275 εκατομμύρια άνθρωποι