Η ικανότητα συγκέντρωσης σε παιδιά 5-7 ετών είναι 15 λεπτά της ώρας.