Στατιστικά η μαμά στην Κύπρο γεννάει κατά μέσο όρο 1,32 μωρά