Οι σημερινοί έφηβοι πλοηγούνται καθημερινά στο διαδίκτυο γύρω στις 6-8 ώρες