Οι πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής ενός παιδιού, έχουν τεράστια σημασία για την ανάπτυξή του σύμφωνα με τη UNICEF